ANUNT PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD IMEDIAT SUPERIOR PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL CENTRULUI CULTURAL MIHAI EMINESCU

REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE S IA DIN CADRUL SERVICIULUI COMUNICARE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE – COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

Rezultat proba interviu la examenul pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate S IA din cadrul Serviciului Comunicare și Organizare Evenimente din 19 iunie 2019

REZULTAT PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE S IA DIN CADRUL SERVICIULUI COMUNICARE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE – COMPARTIMENTUL ORGANIZARE EVENIMENTE

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDAȚI ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE S IA DIN CADRUL SERVICIULUI COMUNICARE SI ORGANIZARE EVENIMENTE DIN DATA DE 12 IUNIE 2019.

Formular de înscriere

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE S IA DIN CADRUL SERVICIULUI COMUNICARE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE – COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

REZULTAT FINAL LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE SOFER M I DIN CADRUL SERVICIULUI ECONOMIC, RESURSE UMANE, JURIDIC SI ADMINISTRATIV

Rezultat solutionare contestatie

Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer din cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane, Juridic și Administrativ, din data de 22 aprilie 2019

REZULTATE PROBA PRACTICĂ LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE ȘOFER DIN CADRUL SERVICIULUI ECONOMIC, RESURSE UMANE, JURIDIC ȘI ADMINISTRATIV

Anunț oră de desfășurare a probei practice pentru ocuparea postului de șofer MI

REZULTATE PROBA SCRISA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE ȘOFER M I

Centrul Cultural Mihai Eminescu caută colaboratori/ prestatori de servicii persoane juridice/fizice autorizate, asociații pentru desfășurarea de activități educative, sportive, educaționale în cadrul proiectului „Pantelimon 301”

Rezultatele selectiei dosarelor depuse de candidații la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de sofer

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE POST ȘOFER

Formular de înscriere