REZULTATUL FINAL la concursul pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate S II din cadrul Serviciului Comunicare si Organizare Evenimente – Compartimentul Organizare Evenimente

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

PROCES VERBAL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS PE BAZA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE S II DIN CADRUL SERVICIULUI COMUNICARE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE – COMPARTIMENTUL ORGANIZARE EVENIMENTE

ANUNȚ MODIFICARE CALENDAR CONCURS

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE 22 AUGUST 2018

BIBLIOGRAFIE CONCURS 22 AUGUST 2018

FORMULAR ÎNSCRIERE CONCURS

******************************************

 

REZULTAT FINAL la examenul de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcțiile publice contractuale de execuție de Inspector de specialitate S II și Inspector de specialitate S IA în cadrul Serviciului Implementare Proiecte și Activități

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

ANUNȚ MODIFICARE CALENDAR EXAMEN

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE