ORGANIGRAMA

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 

BUGET 2017

 

Hotarâre privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București