DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII PAZĂ

RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI

 

********************************************************

ANUNȚ ATRIBUIRE CONTRACT  SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT

CLARIFICĂRI REFERITOARE LA ANUNȚUL DE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT

DOCUMENTAȚIE ACHIZIȚIE

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ ACHIZIȚIE

 

*******************************************************

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 

BUGET 2017