Istoric

Despre Centrul Cultural „Mihai Eminescu”

Centrul Cultural „Mihai Eminescu” este o instituţie publică de cultură, partener instituțional UNESCO, fiind finanţat din surse de la bugetul local şi din venituri proprii, conform legilor în vigoare.

Temeliile Centrului au fost puse în anul 1939 când, la 10 octombrie, Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol” înfiinţează „Căminul Cultural Orăşenesc Dichiu”. După abdicarea regelui Mihai I, Căminul Cultural a trecut în proprietatea statului, sub denumirea de Căminul Cultural „Mihai Eminescu”, pentru ca, în anul 1955, să îşi schimbe denumirea în „Casa de Cultură Mihai Eminescu”. În perioada comunistă, Casa de Cultură „Mihai Eminescu” a fost spaţiul unde tinerii şi-au manifestat, liber de inhibiţiile şi restricţiile impuse de vremuri, spiritualitatea şi personalitatea, în cadrul multor manifestări culturale.

În toamna anului 2002, datorită potenţialului instituţiei, evenimentelor de mare amploare, cu sprijinului Consiliului Local, instituţia capătă noi valenţe şi îşi schimbă denumirea în Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, ca o asumare a unei responsabilităţi de gestionare corectă şi promovare pertinentă a actului cultural.

***

Obiectivele Centrului Cultural „Mihai Eminescu” și strategia culturală au fost, încă de la început, bine definite, dar au fost permanent adaptate la nevoile de schimbare ale societății ce își fundamentează o nouă viziune asupra diferitelor aspecte ale vieții . 

Dorim să păstrăm vie spiritualitatea neamului nostru prin conservarea și punerea în valoare a adevăratelor tradiții românești, valori unice și milenare: obiceiuri, oameni, case și obiecte, mitologie românească.

Generațiilor tinere le oferim sprijin în educație prin organizarea de activități specifice și le oferim alternative pentru petrecerea timpului liber, sub formă de spectacole în spații publice din Sectorul 2 al Capitalei.

Centrul Cultural „Mihai Eminescu” promovează literatura, arta tradițională prin stimularea potențialului creator și artistic al tuturor tinerilor. Suntem permanent deschiși pentru comunicarea culturală, la nivel local, național și internațional, fiind promotori ai afirmării culturii și valorilor naționale.