Misiunea

Obiectivele Centrului Cultural "Mihai Eminescu" și strategia culturală au fost, încă de la început, bine definite, dar au fost permanent adaptate la nevoile de schimbare ale societății ce își fundamentează o nouă viziune asupra diferitelor aspecte ale vieții .

Dorim să păstrăm vie spiritualitatea neamului nostru prin conservarea și punerea în valoare a adevăratelor tradiții românești, valori unice și milenare: obiceiuri, oameni, case și obiecte, mitologie românească.

Generațiilor tinere le oferim sprijin în educație prin organizarea de activități specifice și le oferim alternative pentru petrecerea timpului liber, sub formă de spectacole în spații publice din Sectorul 2 al Capitalei.

Centrul Cultural "Mihai Eminescu" promovează literatura, arta tradițională prin stimularea potențialului creator și artistic al tuturor tinerilor.

Suntem permanent deschiși pentru comunicarea culturală, la nivel local, național și internațional, fiind promotori ai afirmării culturii și valorilor naționale.